Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 25 april 2001
openbare vergadering om 9.45 uur (in de Kamer)

Gedachtewisseling met de leden van de Grote Commissie van het Finse Parlement over de prioriteiten van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie

MVB/mvd