Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 25 oktober 2000
Openbare vergadering om 14.30 uurUiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de informele Europese Raad van Biarritz van 13 en 14 oktober 2000. -

Gedachtewisseling.

MVB/mvd