Justitie

Woensdag 24 oktober 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Vraag om uitleg nr. 5-2348 van de heer Huub Broers aan de minister van Justitie over "de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de gevolgen daarvan voor de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-2410 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de noodzaak van een Ombudsdienst Justitie" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-2419 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de Voogdijdienst van de Federale Overheidsdienst Justitie" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-2442 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de omgang binnen politie en justitie met steeds jongere mensen die een misdrijf plegen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-2445 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "het jeugdrecht en de maatschappelijke situatie van jonge mensen" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-2454 van de heer Peter Van Rompuy aan de minister van Justitie over "de omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-2462 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de vraag van de Kansspelcommissie om een audit over de belspelletjes uit te voeren" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-2471 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de overbevolking in de gevangenis van Vorst" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-2484 van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over "het verdrag tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-2485 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de uitbreiding van de minnelijke schikking" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-2487 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "het betrekken van slachtoffers bij de strafuitvoering" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-2488 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de verjaring van de misdaden van de Bende van Nijvel" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-2489 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "haar mail naar Open Vld-burgemeesters in verband met de vestiging van een gevangenis in ruil voor werkgelegenheid" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-2490 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de bedenkelijke ontwikkelingen in de zogenaamde "diamantoorlog" bij het Antwerpse parket" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-2491 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de stille dood van het penitentiair onderzoeks- en klinisch observatiecentrum" (Rgt., art. 72.3).

 17. Vraag om uitleg nr. 5-2492 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de onbeheersbare werklast van het gerecht" (Rgt., art. 72.3).

 18. Vraag om uitleg nr. 5-2493 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de adviezen van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de opvolging ervan" (Rgt., art. 72.3).

 19. Vraag om uitleg nr. 5-2495 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "het verslag van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen over de lamentabele ondersteuning en omkadering van deze raad" (Rgt., art. 72.3).

 20. Vraag om uitleg nr. 5-2499 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "het al maandenlang ontbreken van hulpverlening in de gevangenis van Vorst" (Rgt., art. 72.3).

 21. Vraag om uitleg nr. 5-2503 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de onrustbarende consumptie van antipsychotica door gevangenen" (Rgt., art. 72.3).

 22. Vraag om uitleg nr. 5-2508 van de heer Richard Miller aan de minister van Justitie over "de repatriëring van de lichamen van de broers Aygün" (Rgt., art. 72.3).

 23. Vraag om uitleg nr. 5-2509 van de heer Richard Miller aan de minister van Justitie over "de visums die aan Turkse imams toegekend werden" (Rgt., art. 72.3).

 24. Vraag om uitleg nr. 5-2510 van de heer Richard Miller aan de minister van Justitie over "de door Saudi-Arabië gefinancierde islamitische scholen in België" (Rgt., art. 72.3).

 25. Vraag om uitleg nr. 5-2512 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de zelfmoordpoging van een zwaar zieke gevangene in Leuven Centraal" (Rgt., art. 72.3).

 26. Vraag om uitleg nr. 5-2513 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de mogelijkheid tot het installeren van staatsadvocaten" (Rgt., art. 72.3).

 27. Vraag om uitleg nr. 5-2525 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de modaliteiten bij het zetelen als lid van een volksjury" (Rgt., art. 72.3).

 28. Vraag om uitleg nr. 5-2528 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over "de aanstelling van rechters" (Rgt., art. 72.3).

 29. Vraag om uitleg nr. 5-2529 van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over "het oprichten van een onafhankelijke controle-instantie inzake mensenrechten" (Rgt., art. 72.3).

 30. Vraag om uitleg nr. 5-2535 van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over "de wet betreffende de transseksualiteit" (Rgt., art. 72.3).

 31. Vraag om uitleg nr. 5-2538 van de heer Patrick De Groote aan de minister van Justitie over "de nietigverklaring door de Raad van State van een beslissing om geen wapenvergunning toe te kennen" (Rgt., art. 72.3).

 32. Vraag om uitleg nr. 5-2542 van de heer Patrick De Groote aan de minister van Justitie over "het gebruik van de riotgun om te jagen" (Rgt., art. 72.3).

 33. Vraag om uitleg nr. 5-2544 van de heer Patrick De Groote aan de minister van Justitie over "de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn" (Rgt., art. 72.3).