AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 24 oktober 2000
vergadering om 12.15 uur (1)

 1. Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000;
  nr. 2-499/1.-
  Rapporteur : mevrouwáAnne-MarieáLizin. -Voorbereiding van de conferentie.- Bespreking.

 2. Vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Peking 5+", (New-York, juni 2000);
  nr. 2-334/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouwáMimiáKestelijn-Sierens.- Stemming.

 3. Een sluitende wetgeving ter bestrijding van discriminatie op basis van geslacht;
  nr. 2-424/1.-
  Rapporteurs : de damesáSabineádeáBethune enáMeryemáKašar. -Regeling van de werkzaamheden.

 4. Regeling van de werkzaamheden.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf