Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat, de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer)

Dinsdag 24 oktober 2000
Openbare vergadering om 10 uur

Het Europees veiligheids- en defensiebeleid. -
Rapporteur: de heer Dirk Van der Maelen (K). -

Hoorzitting met:
- Kolonel van het Vliegwezen SBH J. COELMONT, militair raadgever van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging;
- Dr. E.V. BUCKLEY, Assistant Secretary General for Defense and Planning Operations, NATO;
- Kolonel SBH Ludo TEGENBOSCH (BEAR), Hoofd van Planning- en Beleidsdepartement, WEU-MS;
- Drs. Bert KREEMERS, Instituut Clingendael (Nederland). -

Gedachtewisseling. Evocatieprocedure (einddatum : 04/12/2000)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van ... tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement;
nr. 50-791/3.-

MVB/mvd