Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 24 januari 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone (van de heer Danny Pieters);
  nr. 5-1256/1.-
  Rapporteur : de heer Jan Durnez.
  Hoorzitting met de heer F. Thielemans, burgemeester van de stad Brussel
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoongegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.
  Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen