Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat)

Woensdag 23 mei 2001
openbare vergadering om 9.45 uur

Gedachtewisseling met leden van de commissie voor de Europese Aangelegenheden (Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union) van de Duitse Bundestag over de prioriteiten van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

MVB/mvd