Federaal adviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 23 mei 2000
openbare vergadering om 14 uur 30

in een zaal van de Kamer De Intergouvernementele Conferentie van 2000 over de institutionele hervorming van de Europese Unie.

Rapporteurs : de dames Marie-JosÚ Laloy (S), Fientje Moerman (K) en Anne Van Lancker (EP). - Bespreking van het voorstel van resolutie. - Stemming.

MVB/ns