- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Donderdag 22 maart 2012
vergadering om 14 uur - Zaal D

 1. Artikel 27.1 van het reglement van de Senaat
  Ontwerp van programmawet (I);
  nr. 53-2081/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen.
 1. Artikel 27.1 van het reglement van de Senaat
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I);
  nr. 53-2097/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen.
 1. Artikel 27.1 van het reglement van de Senaat
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  nr. 53-2077/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen.
 1. Artikel 27.1 van het reglement van de Senaat
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen;
  nr. 53-1904/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen.