Institutionele Aangelegenheden

Dinsdag 22 februari 2005
vergaderingen van 11 uur tot 13 uur en eventueel om 14.30 uur - Zaal K

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen;
nrs. K. 51-1444/1-5.-
Rapporteurs : de heer Francis Delpérée en mevrouw Annemie Van de Casteele.
Advies uit te brengen door de Senaat krachtens artikel 32, § 1quater, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen :
Bespreking.- Stemmingen.