AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 22 februari 2000
vergadering om 12.30 uur (1)

  1. Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen;
    nr. 2-154/1.-
    Rapporteurs : de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.- Stemmingen.

  2. Voorbereiding van de vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Peking 5+", (New-York, juni 2000);
    nr. 2-334/1.-
    Rapporteur : mevrouwáMimiáKestelijn-Sierens. -Bespreking van titel IV van de tekst "Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and the Platform for Action".


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

CO/VH/lf