Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Donderdag 21 september 2000
openbare vergadering om 14.15 uur (1)

Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie.-
Rapporteurs : De dames Erika Thijs (S) en Fauzaya Talhaoui (K) en de heer Jean-Maurice Dehousse (EP).
Toelichting door de Belgische vertegenwoordigers in de Conventie belast met het opstellen van een ontwerp-handvest (voor de Senaat : de heer Roger Lallemand; voor de Kamer : de heer Karel De Gucht; voor de regering : de heer Jean-Luc Dehaene) over de vordering van de werkzaamheden.

1. De vergadering zal plaatvinden in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

MVB/mvd