Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 21 februari 2006
vergadering om 9.30 uur - Zaal M

De Europese strategie voor Afrika.-
Rapporteurs : Mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pierre Galand. -Uiteenzetting door de heer Louis Michel, Europees commissaris voor Ontwikkeling en humanitaire Hulp.- Gedachtewisseling.