Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 21 december 1999
Openbare vergadering om 14 uur (in de Senaat)

Uiteenzetting door de heer Eddy BOUTMANS, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, over de toekomst van de Conventie van Lomé.

MVB/ns