Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 21 januari 2014
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen;
  nr. 5-2434/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsontwerp tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk;
  nr. 5-2435/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Evocatieprocedure (einddatum : 13/02/2014)
  Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering;
  nr. 5-2366/1.-
  Rapporteur : de heer Dirk Claes.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen