Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (samen met het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 21 januari 2003
vergadering om 12.30 uur (1) - Kamer van volksvertegenwoordigers

De genitale verminking.-
Hoorzitting met :
-  mevrouw Khadia Diallo, voorzitter van Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines (GAMS);
-  mevrouw Marcelline Zeba, algemeen secretaris van GAMS en vroedvrouw (Sint-Lucas);
-  mevrouw Patricia Jaspis, advocaat;
-  mevrouw Els Leye, wetenschappelijk medewerker, International Center for Reproductive Health (ICRH).

1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf