Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (met de commissie voor de Justitie, de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden en de analoge commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Vrijdag 20 april 2001
vergadering om 9.30 uur (internationale zaal van de Kamer)

De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie (studiedag georganiseerd in samenwerking met de Studiegroep Europese Politiek, SEP)

mvb