Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Donderdag 20 december 2001
Openbare vergadering om 10.00 uur (zaal M)

Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van Laken op 14 en 15 december 2001.

TDB/mvd