Justitie

Woensdag 2 mei 2012
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Regeling van de werkzaamheden.

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne);
   nr. 5-1238/1.-
  2. Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren (van mevrouw Christine Defraigne);
   nr. 5-167/1 en 2.-
  3. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (van de heer Philippe Mahoux);
   nr. 5-339/1 en 2.-

  Lezing van het verslag van mevrouw Zakia Khattabi
  Stemming


 2. Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 91 et 92 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank;
  nr. 5-1583/1.-
  Rapporteur : de heer Philippe Mahoux.
  Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie, de Association syndicale des magistrats en de Adviesraad van de Magistratuur

 3. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 109bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
  nr. 5-1584/1.-
  Rapporteur : de heer Philippe Mahoux.
  Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie, de Association syndicale des magistrats en de Adviesraad van de Magistratuur

 4. Wetsontwerp tot vervanging van artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek;
  nr. 5-1291/1.-
  Rapporteurs : de heer Hassan Bousetta en de heer Peter Van Rompuy.
  Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie, de Association syndicale des magistrats en de Adviesraad van de Magistratuur

 5. Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (van de heer Wouter Beke c.s.);
  nr. 5-528/1.-
  Rapporteur : mevrouw Helga Stevens.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 6. Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (van de heer Guy Swennen c.s.);
  nr. 5-1146/1.-
  Rapporteur : de heer Rik Torfs.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen