Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Donderdag 19 juli 2001
vergadering om 16 uur

Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijkekansenbeleid en van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad;
nr. 2-781/1.-
Rapporteur : mevrouw Magdeleine Willame-Boonen. -Stemming over de aanbevelingen.

VH/lf