Justitie

Woensdag 19 juni 2013
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (van de heer Francis Delpérée);
  nr. 5-1832/1.-
  Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej.
  Hoorzitting met vertegenwoordigers van de OBFG en de OVB
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot afschaffing van de advocaten bij het Hof van Cassatie (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-856/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Hoorzitting met vertegenwoordigers van de OBFG en de OVB