Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Woensdag 19 mei 2021
vergadering om 15.30 uur - Forum 2 - Maguerite Yourcenarzaal

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 25 mei 2021 - briefing.
Gedachtewisseling met de eerste minister.
De Zoom-link wordt u op dinsdag 18 mei verzonden.