- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 19 februari 2013
vergadering om 14 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-2666 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de brand van een Seveso-bedrijf in Lessen" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-2680 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het actieplan tegen gedwongen huwelijken" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-2681 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de interdepartementale coördinatiegroep "gendermainstreaming"" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-2696 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de uitvoering van de wet inzake "gendermainstreaming"" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-2682 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-2684 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de overdracht van de naam aan het kind" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-2685 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de prostitutie" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-2686 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het beleid tegen eer-gerelateerd geweld" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-2692 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-2694 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-2695 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannen" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-2767 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebruik van de " Interpol international notices " in het kader van de strijd tegen de zakkenrollerij" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-2782 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het te halen quotum inzake alcoholtests" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-2791 van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de nultolerantie ten aanzien van daders van homofoob geweld" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-2792 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het proefproject van gebruik van synthetische DNA van de politiezone Dendermonde" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-2812 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de fietsendiefstallen" (Rgt., art. 72.3).

 17. Vraag om uitleg nr. 5-2825 van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de hervorming van de civiele veiligheid" (Rgt., art. 72.3).

 18. Vraag om uitleg nr. 5-2862 van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het ophelderen van verkrachtingszaken" (Rgt., art. 72.3).

 19. Vraag om uitleg nr. 5-2864 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de veiligheid in de omgeving van de Erasmus Hogeschool, campus Anderlecht" (Rgt., art. 72.3).

 20. Vraag om uitleg nr. 5-2871 van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt" (Rgt., art. 72.3).

 21. Vraag om uitleg nr. 5-2873 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de openlijke oorlog tussen topfunctionarissen van de Gentse politie" (Rgt., art. 72.3).

 22. Vraag om uitleg nr. 5-2880 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het actieplan homofoob geweld" (Rgt., art. 72.3).

 23. Vraag om uitleg nr. 5-2890 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het onderhoud van politiehelikopters" (Rgt., art. 72.3).

 24. Vraag om uitleg nr. 5-2919 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het achterblijven van liquide middelen voor de goede werking van onze politiediensten" (Rgt., art. 72.3).

 25. Vraag om uitleg nr. 5-2897 van de heer François Bellot aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de financiële problemen van de politiezone Hermeton-et-Heure" (Rgt., art. 72.3).

 26. Vraag om uitleg nr. 5-2911 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het provinciaal veiligheidsoverleg" (Rgt., art. 72.3).

 27. Vraag om uitleg nr. 5-2917 van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van de Salduzwet voor de inzetbaarheid van de politie" (Rgt., art. 72.3).

 28. Vraag om uitleg nr. 5-2931 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de politie en sociale media" (Rgt., art. 72.3).

 29. Vraag om uitleg nr. 5-2934 van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de terroristische dreiging in België als gevolg van de militaire interventie in Mali" (Rgt., art. 72.3).

 30. Vraag om uitleg nr. 5-2945 van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het project @migo-boras" (Rgt., art. 72.3).

 31. Vraag om uitleg nr. 5-2947 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de aanwerving van nieuwe politie-inspecteurs" (Rgt., art. 72.3).

 32. Vraag om uitleg nr. 5-2977 van de heer Wilfried Vandaele aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de herberekening van de lastenverdeling binnen politiezones" (Rgt., art. 72.3).

 33. Vraag om uitleg nr. 5-2998 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het actieplan inzake illegale cannabisproductie" (Rgt., art. 72.3).

 34. Vraag om uitleg nr. 5-3004 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het plan om te snoeien in de managementfuncties binnen de federale politie" (Rgt., art. 72.3).

 35. Vraag om uitleg nr. 5-3012 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij in België" (Rgt., art. 72.3).

 36. Vraag om uitleg nr. 5-2944 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de brandstichting in een Koerdisch cultureel centrum in Genk" (Rgt., art. 72.3).

 37. Vraag om uitleg nr. 5-3093 van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het nieuwe rapport van Europol over drughandel en druggebruik in Europa" (Rgt., art. 72.3).

 38. Vraag om uitleg nr. 5-3089 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het rapport 2013 van Europol en het Europees Centrum voor drugs en drugsverslaving" (Rgt., art. 72.3).

 39. Vraag om uitleg nr. 5-3056 van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de federalisering van de alarmcentrales" (Rgt., art. 72.3).

 40. Vraag om uitleg nr. 5-3067 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de onverenigbaarheid van de hoedanigheid van lid van het operationeel kader van de politiediensten met de uitoefening van een ander beroep" (Rgt., art. 72.3).

 41. Vraag om uitleg nr. 5-3068 van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de beperkte bekendheid en toegankelijkheid van noodnummers" (Rgt., art. 72.3).

 42. Vraag om uitleg nr. 5-3101 van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het toenemende fenomeen van de stadsbendes in Brussel" (Rgt., art. 72.3).