Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (samen met het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 19 februari 2002
vergadering om 12 uur (1) - Kamer, Congreszaal

Filmvoorstelling betreffende de impact van HIV-AIDS voor de vrouw in Botswana.-
Inleidende uiteenzetting door mevrouw Goedele Liekens, UNFP Goodwill Ambassador.- Bespreking.

1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf