Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging; Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden; Justitie)

Dinsdag 19 oktober 1999
om 14 uur 30

De resultaten van de Europese Raad van Tampere (15 en 16 oktober 1999) over de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. - Toelichting door de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. - Gedachtewisseling.

MV/ns