- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Justitie

Maandag 18 juni 2012
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

Evocatieprocedure (einddatum : 05/07/2012)
Ontwerp van programmawet;
nr. 5-1670/1.-
Rapporteur : Mevrouw Zakia Khattabi.
Voortzetting van de bespreking
Stemmingen
De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen.