Justitie

Woensdag 18 mei 2011
vergadering om 10.15 uur - Zaal B


 1. Rapporteurs : de heren Hassan Bousetta en Huub Broers.
  1. Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (van mevrouw Christine Defraigne c.s.);
   nr. 5-405/1 en 2.-
  2. Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen (van de heer Guy Swennen);
   nr. 5-309/1.-
  3. Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap (van de heer Guy Swennen);
   nr. 5-393/1.-
  4. Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding (van de heer Guy Swennen);
   nr. 5-397/1.- de heer Huub Broers.
  5. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding (van de heer Guy Swennen);
   nr. 5-398/1.-

  Voortzetting van de bespreking

  1. Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
   nr. 5-1023/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur.-
  2. Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs);
   nr. 5-191/1.-
   Rapporteur : mevrouw Helga Stevens.
  3. Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft (van mevrouw Christine Defraigne);
   nr. 5-146/1.-
   Rapporteur : mevrouw Helga Stevens.
  4. Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer (van mevrouw Christine Defraigne);
   nr. 5-156/1.-
   Rapporteur : mevrouw Helga Stevens.

  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen