Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Woensdag 18 april 2012
vergadering om 10.15 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers, Europazaal

samen met :
- de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden;
- de verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt en voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015.-
Gedachtewisseling met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie