- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 18 december 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Evocatieprocedure (einddatum : 08/02/2013)
  Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  nr. 5-1877/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Evocatieprocedure (einddatum : 15/02/2013)
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
  nr. 5-1886/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Evocatieprocedure (einddatum : 07/01/2013)
  Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011;
  nr. 5-1885/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Bespreking
  Stemmingen