Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 18 januari 2000
vergadering om 12 uur (1)

 1. Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen;
  nr. 2-154/1.-
  Rapporteurs : mevrouw Anne-Marie Lizin en mevrouw Sabine de Bethune. -Bespreking van een voorstel van advies.- Stemmingen.

 2. Het Facultatief Protocol bij het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (CEDAW-Verdrag, 1979);
  nr. 2-233/1.-
  Rapporteur : mevrouw Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking van een voorstel van aanbeveling.- Stemmingen.

 3. Regeling van de werkzaamheden.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

CO/VH/lf