Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 17 april 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal M

 1. Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid;
  nr. 5-1451/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Inge Faes
  Stemming


 2. Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een besluit van de Europese Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (van mevrouw Claudia Niessen en mevrouw Freya Piryns);
  nr. 5-1534/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Vraag om uitleg nr. 5-1741 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het optreden van de hulpdiensten bij een brand in een appartementsgebouw in Vilvoorde" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-1742 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de onberispelijkheid van werknemers in de wapensector" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-1749 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de wijziging van de taalregeling voor de Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-1832 van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de conclusies van een studie van het Kenniscentrum met het oog op een betere bescherming van professionele hulpverleners bij verkeersongevallen" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-1957 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de processen-verbaal wegens betoging" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-1966 van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het geweld tegen holebi's en transgenders" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-2009 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de problemen bij de implementatie van een eigen informaticasysteem bij de geïntegreerde politie" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-2014 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de overeenkomsten tussen de federale overheid en de hulpverleningszones" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-2015 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van de Salduz-wet op de politiediensten" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-2016 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de werking van het Interventiekorps" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-2027 van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het actieplan preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-2034 van de heer Frank Boogaerts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de financiering van de politiezones" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-2037 van de heer Jan Durnez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de coördinatoren van de "OPZ+"" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-2045 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam"" (Rgt., art. 72.3).

 17. Vraag om uitleg nr. 5-2066 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebrek aan schietstands die aan de wettelijke normen voldoen" (Rgt., art. 72.3).

 18. Vraag om uitleg nr. 5-2070 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de privatisering van een aantal politietaken" (Rgt., art. 72.3).

 19. Vraag om uitleg nr. 5-2077 van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de taalkennis bij de Brusselse politie" (Rgt., art. 72.3).

 20. Vraag om uitleg nr. 5-2091 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gerechtskosten die een Brusselse agent moet betalen" (Rgt., art. 72.3).

 21. Vraag om uitleg nr. 5-2095 van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebruik van het AEG-Prescom systeem" (Rgt., art. 72.3).

 22. Vraag om uitleg nr. 5-2101 van de heer François Bellot aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de nauwgezette controleacties op de autosnelwegen" (Rgt., art. 72.3).

 23. Vraag om uitleg nr. 5-2110 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de aanslag op de moskee in Anderlecht" (Rgt., art. 72.3).

 24. Vraag om uitleg nr. 5-2114 van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de maatregelen die genomen werden na de aanslag op de moskee in Anderlecht" (Rgt., art. 72.3).

 25. Vraag om uitleg nr. 5-2116 van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de geldende veiligheidsmaatregelen bij internationale voetbalwedstrijden" (Rgt., art. 72.3).

 26. Vraag om uitleg nr. 5-2120 van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het systeem van de "rode vlaggen"" (Rgt., art. 72.3).

 27. Vraag om uitleg nr. 5-2130 van mevrouw Caroline Désir aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opleiding van politieagenten inzake jeugd" (Rgt., art. 72.3).

 28. Vraag om uitleg nr. 5-2131 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de meldingsplicht en de samenwerking van ziekenhuizen met de politie" (Rgt., art. 72.3).

 29. Vraag om uitleg nr. 5-2146 van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Justitie over "de salafistische beweging" (Rgt., art. 72.3).

Om 12 uur :
 1. Vraag om uitleg nr. 5-2036 van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de asielaanvragen uit de Balkan" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-2053 van de heer Hassan Bousetta aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de hervorming van het statuut van de staatlozen" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-2054 van de heer Hassan Bousetta aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de uitzetting van onderdanen van de Europese Unie" (Rgt., art. 72.3).