Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Woensdag 17 april 2002
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal H

  1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;
    nr. 2-1069/1.-
    Rapporteur : de heer Jean-Pierre Malmendier. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.- Stemmingen.

  2. Regeling van de werkzaamheden.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf