- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Institutionele Aangelegenheden

Vrijdag 16 december 2022
vergadering om 15 uur - Zaal D

 1. Toepassing van artikel 54.3, tweede lid, van het Reglement van de Senaat
  1. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (van de heer Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-73/1.
   Bespreking.
  2. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel (van de heren Guy D'haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, de dames Adeline Blancquaert en Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Yves Buysse), nr. 7-138/1.
   Bespreking.
  3. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betreffende de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez), nrs. 7-166/1 en 2.
   Bespreking.
  4. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai), nr. 7-235/1.
   Aanwijzing van de rapporteur.
   Inleidende uiteenzetting.
   Bespreking.
  5. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen (van de heer Karl Vanlouwe en de dames Allessia Claes en Karolien Grosemans), nr. 7-369/1.
   Aanwijzing van de rapporteur.
   Inleidende uiteenzetting.
   Bespreking.

 2. Toepassing van artikel 54.3, tweede lid, van het Reglement van de Senaat
  1. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (van mevrouw Stephanie D'Hose), nr. 7-386/1.
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (van mevrouw Stephanie D'Hose), nr. 7-387/1.
  3. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (van mevrouw Stephanie D'Hose), nr. 7-388/1.

  Aanwijzing van de rapporteur.
  Inleidende uiteenzetting.
  Bespreking.
  Stemmingen.


 3. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op donderdag 15 december verzonden.