- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Dinsdag 15 december 2020
vergadering om 13.15 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers

De resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 10-11 december 2020.
Gedachtewisseling met de Eerste Minister, Alexander De Croo.
De Zoom-link wordt u op maandag 14 december verzonden.