Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 14 juni 2000
14 uur 30 -

Uiteenzetting door de heer G. Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van Feira van 19 en 20 juni 2000. - Gedachtewisseling.

MVB/ns