Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 14 maart 2000
vergadering om 12.30 uur (1)

  1. Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s.);
    nr. 2-12/1.-
    Rapporteur : mevrouw Marie-José Laloy. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.

Hoorzitting met mevrouw M. Van Vaerenbergh, voorzitster van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, en met mevrouw M.-P. Paternottre, adviseur bij de Dienst gelijke kansen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
  1. Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen;
    nr. 2-154/1.-
    Rapporteurs : de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.- Stemmingen.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

CO/VH/lf