Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en met de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 14 december 1999
openbare vergadering om 14 uur 30 (in de Senaat)

Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van Helsinki (10-11 december 1999)

MVB/ns