Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Defensie van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 14 november 2000
Openbare vergadering om 11 uur (in de Kamer).-

Uiteenzetting door de heer Joschka Fischer, Minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland, over de toekomst van de Europese Unie.- Gedachtewisseling.

MVB/mvd