AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Donderdag 13 juli 2000
vergadering om 12.30 uur (1)

 1. Derde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Madrid, 26-27 november 1999;
  nr. 2-155/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouwáMeryemáKašar.- Stemming.

 2. Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000
  nr. 2-499/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Voorbereiding van de conferentie.- Bespreking.

 3. De vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Peking 5+", (New-York, juni 2000);
  nr. 2-334/1.-
  Rapporteur : mevrouwáMimiáKestelijn-Sierens. -Bespreking.

 4. Campagne ter ondersteuning van de kandidaturen van vrouwen voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.-
  Bespreking met het oog op het formuleren van suggesties aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, bevoegd voor het gelijke kansenbeleid.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

CO/VH/lf