Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 13 juni 2000
Openbare vergadering om 14 uur 30 (in de Kamer)

1. De problematiek van de omzetting door België van Europese richtlijnen.
Rapporteurs : de dames Moerman (K) en Maes (EP).

Uiteenzetting door de heer F. Willockx, regeringscommissaris, over de stand van zaken van zijn aktieplan betreffende de omzetting van Europese richtlijnen.

2. Bespreking van het ontwerp van reglement van het Euro-mediterraan Forum.

MVB/ns