Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 13 maart 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-1615 van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "het duurzaam gebruik van water door brandweer en politiediensten" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-1628 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de preventieve maatregelen om aanslagen met zogenaamde vuile bommen te voorkomen" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-1629 van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de oude dienstwapens van de politie die worden vervangen" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-1633 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de afhandeling van autodiefstallen door de politie" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-1646 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de evaluatie van de politiescholen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-1661 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de opleiding tot politieagent en inspecteur" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-1665 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de strijd tegen geweld op vrouwen" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-1670 van de heer Alain Courtois aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "het tekort aan Brusselaars in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-1708 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de waarschuwing voor Amerikaanse toeristen over de hoge onveiligheid van Brusselse metro- en spoorwegstations" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-1710 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "het overlijden van een brandweerman bij een interventie op de autosnelweg" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-1715 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-1741 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het optreden van de hulpdiensten bij een brand in een appartementsgebouw in Vilvoorde" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-1742 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de onberispelijkheid van werknemers in de wapensector" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-1749 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de wijziging van de taalregeling voor de Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-1768 van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de invoering van het Ariadnesysteem in de provinciale wapendiensten" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-1769 van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de houders van een verweer- of oorlogswapen in het Centraal Wapenregister" (Rgt., art. 72.3).

 17. Vraag om uitleg nr. 5-1776 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de stijgende verspreiding van beelden van strafbare feiten door particulieren op de sociale netwerken" (Rgt., art. 72.3).

 18. Vraag om uitleg nr. 5-1777 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de kinderhandel met seksuele doeleinden" (Rgt., art. 72.3).

 19. Vraag om uitleg nr. 5-1796 van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het jaarverslag van de Staatsveiligheid over terrorisme in België" (Rgt., art. 72.3).

 20. Vraag om uitleg nr. 5-1832 van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de conclusies van een studie van het Kenniscentrum met het oog op een betere bescherming van professionele hulpverleners bij verkeersongevallen" (Rgt., art. 72.3).

 21. Vraag om uitleg nr. 5-1835 van de heer Louis Siquet aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebrek aan kennis van het Duits bij bewakingsagenten" (Rgt., art. 72.3).

 22. Vraag om uitleg nr. 5-1856 van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de publieke spiegelsite voor de centrale databank voor gestolen kunst en antiek" (Rgt., art. 72.3).

 23. Vraag om uitleg nr. 5-1873 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de inschatting van de potentiële dreiging die uitgaat van het hackerscollectief Anonymous" (Rgt., art. 72.3).

 24. Vraag om uitleg nr. 5-1884 van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de bijsturing van de wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve sancties" (Rgt., art. 72.3).

 25. Vraag om uitleg nr. 5-1898 van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Justitie over "de vrij verkrijgbare vuurwapens wegens het niet meer vervaardigen van aangepaste munitie" (Rgt., art. 72.3).

 26. Vraag om uitleg nr. 5-1957 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de processen-verbaal wegens betoging" (Rgt., art. 72.3).

 27. Vraag om uitleg nr. 5-1966 van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het geweld tegen holebi's en transgenders" (Rgt., art. 72.3).

 28. Vraag om uitleg nr. 5-1968 van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de manier waarop de sociale netwerken de politiepraktijk wijzigen" (Rgt., art. 72.3).

 29. Vraag om uitleg nr. 5-1992 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de overstap van militairen naar de Brusselse politiediensten" (Rgt., art. 72.3).

 30. Vraag om uitleg nr. 5-2009 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de problemen bij de implementatie van een eigen informaticasysteem bij de geïntegreerde politie" (Rgt., art. 72.3).

 31. Vraag om uitleg nr. 5-2014 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de overeenkomsten tussen de federale overheid en de hulpverleningszones" (Rgt., art. 72.3).

 32. Vraag om uitleg nr. 5-2015 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van de Salduz-wet op de politiediensten" (Rgt., art. 72.3).

 33. Vraag om uitleg nr. 5-2016 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de werking van het Interventiekorps" (Rgt., art. 72.3).

 34. Vraag om uitleg nr. 5-2027 van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het actieplan preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" (Rgt., art. 72.3).