- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Democratische Vernieuwing en Burgerschap

Maandag 13 december 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal A

 1. Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren (van mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-80/1.
  Rapporteur: mevrouw Farida Tahar.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 2. Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Fourat Ben Chikha en Steven Coenegrachts), nr. 7-284/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.
  Eventueel stemmingen.


De Zoom-link wordt u op zondag 12 december verzonden.