Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 13 november 2001
vergadering om 12.15 uur (1)

  1. Bezoek aan Amazone van 6 november 2001 : de rol en de positie van de vrouwenverenigingen in België.-
    Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen.- Stemmingen.

  2. De genderdimensie in de algemene socio-economische enquête 2001.-
    Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen.- Stemmingen.

  3. Vijfde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Stockholm, 26-27 oktober 2001.-
    Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf