Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Donderdag 12 juli 2001
vergaderingen om 10.30 uur en na de vergadering van 14.15 uur (1)

Om 10.30 uur :

Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijkekansenbeleid en van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad;
nr. 2-781/1.-
Rapporteur : mevrouw Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen.

Na de vergadering van 14.15 uur :

Vijfde programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) - COM(793) definitief;
nr. 2-645/1.-
Lezing van het verslag van de heer Jan Remans.- Stemming.

1. De vergaderingen zullen plaatsvinden in Zaal M.

VH/lf