Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 12 juni 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal B

Artikel 27.1 van het Reglement van de Senaat
Ontwerp van programmawet;
nr. 53-2198/1.-
Aanwijzing van de rapporteur
Inleidende uiteenzetting door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Bespreking
De leden worden verzocht de hun toegezonden stukken mee te brengen.