Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 12 juni 2001
Openbare vergadering om 14 uur (in de Kamer)

Ontmoeting met een delegatie van de commissie van Buitenlandse Zaken van het Noorse Parlement in het kader van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

om 15 uur

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001.

MVB/mvd