Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 12 december 2000
vergadering om 12.15 uur (1)

Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001.-
Aanwijzing van de rapporteur.- Hoorzitting met :.- - vertegenwoordigers van de heer A. Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken;.- - een vertegenwoordiger van de heer L. Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen.

1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf