Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Bettrekkingen en de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer)

Dinsdag 11 februari 2003
Vergadering om 14 uur (Kamer, Internationale Zaal)

Gedachtewisseling met de heer M. DZURINDA, eerste Minister van de Slovaakse Republiek, over de toetredingsproblematiek tot de EU.

MVB/TDB