- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 11 december 2012
vergadering om 14.15 uur - Zaal M

 1. Vraag om uitleg nr. 5-2354 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van de tijdelijke onmogelijkheid om nieuwe nummerplaten te identificeren" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-2458 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de onderhandelingen met betrekking tot de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-2477 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van het invoeren van de wietpas in Nederland" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-2481 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het tekort aan hoofdinspecteurs binnen de dienst interventie van de lokale politiezones" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-2497 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "een politieoptreden in het jeugdhuis 't Mutske in Laken" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-2532 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de leeftijdsgrenzen bij het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-2583 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het omgaan met de criminaliteitscijfers" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-2666 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de brand van een Seveso-bedrijf in Lessen" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-2680 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het actieplan tegen gedwongen huwelijken" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-2681 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de interdepartementale coördinatiegroep "gendermainstreaming"" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-2682 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-2684 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de overdracht van de naam aan het kind" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-2685 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de prostitutie" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-2686 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het beleid tegen eer-gerelateerd geweld" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-2687 van de heer Peter Van Rompuy aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de hervorming van de Raad van State" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-2690 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik" (Rgt., art. 72.3).

 17. Vraag om uitleg nr. 5-2692 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen" (Rgt., art. 72.3).

 18. Vraag om uitleg nr. 5-2694 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie" (Rgt., art. 72.3).

 19. Vraag om uitleg nr. 5-2695 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannen" (Rgt., art. 72.3).

 20. Vraag om uitleg nr. 5-2696 van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de uitvoering van de wet inzake "gendermainstreaming"" (Rgt., art. 72.3).

 21. Vraag om uitleg nr. 5-2699 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de looptijd van de strategische veiligheids- en preventieplannen" (Rgt., art. 72.3).

 22. Vraag om uitleg nr. 5-2708 van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het project @migo-boras" (Rgt., art. 72.3).

 23. Vraag om uitleg nr. 5-2757 van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het huiselijk geweld tegen migrantenvrouwen" (Rgt., art. 72.3).

 24. Vraag om uitleg nr. 5-2759 van de heer Huub Broers aan de minister van Justitie over "de publicatie in het Staatsblad van het artikel 134quinquies van de nieuwe gemeentewet" (Rgt., art. 72.3).

 25. Vraag om uitleg nr. 5-2760 van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opkomst van niet-Belgen bij de voorbije lokale verkiezingen" (Rgt., art. 72.3).

 26. Vraag om uitleg nr. 5-2767 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebruik van de " Interpol international notices " in het kader van de strijd tegen de zakkenrollerij" (Rgt., art. 72.3).

 27. Vraag om uitleg nr. 5-2772 van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het uitblijven van een Nationaal Actieplan tegen Homofobie en Transfobie" (Rgt., art. 72.3).