Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 10 juli 2001
vergadering om 13.15 uur (1)

  1. Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijkekansenbeleid en van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad;
    nr. 2-781/1.-
    Rapporteur : mevrouw Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen.

  2. Vijfde programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) - COM(793) definitief;
    nr. 2-645/1.-
    Lezing van het verslag van de heer Jan Remans.- Stemming.


1. De vergadering zal plaatsvinden in Zaal H.

VH/lf